Skip to content

Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 25 kalenderdagar före publicering av bokslutskommuniké respektive delårsrapport. Den tysta perioden avslutas när den finansiella rapporten publiceras.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att ge estimat, besvara frågor eller kommentera företagets finansiella utveckling, finansiella resultat, framtidsutsikter eller betydande affärsmöjligheter med avsevärt värde eller strategisk vikt.

Om en händelse under en tyst period som omfattas av de regler om offentliggörande som Cloetta som börsbolag följer, kommer Cloetta att offentliggöra informationen enligt reglerna för offentliggörande och kan komma att kommentera den specifika frågan.