Skip to content

Valberedning 2016

Cloettas valberedning inför årsstämman 2016.
I enlighet med beslut på årsstämman den 23 april 2015 ska Cloetta ha en valberedning som består av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna. Dessa utsedda kan utse ytterligare en ledamot.
Valberedningen inför årsstämman den 12 april 2016 utsågs den 27 augusti 2015 och består av följande ledamöter:

  • Christer Wagenius, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
  • Lars-Åke Bokenberger, utsedd av AMF Försäkring och Fonder
  • Pehr-Olof Malmström, utsedd av Danske Capital
  • Caroline Sundewall, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.