Skip to content

VD Henri de Sauvage-Nolting lämnar Cloetta

Henri de Sauvage-Nolting har meddelat styrelsen för Cloetta AB att han önskar lämna sin befattning som VD och Koncernchef för bolaget. Han kommer att kvarstå i sin roll fram till den 1 september 2024. Styrelsen kommer nu att inleda rekryteringen av en ny VD och Koncernchef.

”Jag vill tacka Henri för det fantastiska arbete han har utfört under sina sju år som VD för Cloetta. Jag vet att detta har varit ett tufft och svårt beslut för honom och styrelsen beklagar att han kommer att lämna bolaget. Henri har lett bolaget under ett antal år med exceptionell osäkerhet i omvärlden och har trots det lyckats leverera både starka resultat, såväl som en starkare kommersiell och operativ bas. Dessutom har Henri lett det förberedande arbetet inför Greenfield-investeringen i Nederländerna. Denna investering kommer att möjliggöra betydande kostnadsbesparingar, bidra till ytterligare tillväxt och minska utsläppen av växthusgaser”, säger Mikael Norman, styrelseordförande i Cloetta.

Henri började på Cloetta som VD och Koncernchef i februari 2017. Under hans tid har Cloetta ändrat sin strategi från främst förvärvsdriven tillväxt med 6 miljarder kronor i nettoomsättning till organisk tillväxt med en nettoomsättning på över 8 miljarder kronor för den senast rapporterade rullande 12-månadersperioden, vilket helt varit hänförligt till att befintliga varumärken och marknader har växt. Resultatet har ökat från 600 miljoner kronor under 2017 till nära 800 miljoner kronor under den motsvarande senast rapporterade rullande 12-månadersperioden, och skuldsättningsgraden har förbättrats.

”Det här har varit ett svårt beslut att ta eftersom jag lämnar efter mig en stark och kompetent koncernledning, som det har varit ett nöje att arbeta med varje dag, samt en stark organisation vars stöd och förmåga att leverera jag alltid kunnat räkna med. När vi nu går in i ett mer stabilt affärsklimat och bygger vidare på den konsument- och kundfokuserade organisation som vi har skapat tillsammans under de senaste åren, känner jag att detta är rätt tidpunkt för att göra en smidig övergång med så lite störningar som möjligt av det positiva momentum som Cloetta har skapat,” säger VD och Koncernchef Henri de Sauvage-Nolting.

Denna information är sådan som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-25 18:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Norman, Styrelseordförande
Henri de Sauvage-Nolting, VD och Koncernchef
Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör   

+46 766 96 59 40
ir@cloetta.com