Skip to content

Årsstämma 2014

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 ägde rum tisdagen den 29 april 2014 kl 14.00 på Norra Latin i Stockholm. Totalt antal närvarande röster var 69,4 procent.