Skip to content

AB Karamellpojkarna, ett dotterbolag i Cloetta-koncernen, varslar om personalneddragning

AB Karamellpojkarna i Alingsås, ett dotterbolag i Cloettakoncernen sedan oktober 2007, behöver minska personalen med 25 anställda. Stigande kostnader som inte kunnat kompenseras av ökade intäkter ligger bakom behovet av personalneddragningarna.
– Fortsatt prispress och hård konkurrens på marknaden kombinerat med bland annat stigande råvarupriser och en försvagad svensk valuta under det senaste året har medfört lönsamhetsproblem, säger Curt Petri VD i Cloetta AB. Detta ställer stora krav på ökade effektiviseringar. Fabriken i Alingsås är dimensionerad för en produktionsvolym som överstiger nuvarande och prognostiserade volymer vilket leder till ett behov av färre anställda.
Informationen gavs vid ett personalmöte i Alingsås idag. Det handlar om cirka 25 tjänster, både kollektivanställda och tjänstemän, som idag är anställda i dotterbolaget AB Karamellpojkarna.
– Det är mycket tråkigt att komma med detta besked, säger Pierre Carmefeldt, VD i AB Karamellpojkarna. Men det är nödvändigt att anpassa verksamheten till rådande förutsättningar. Vi kommer nu att inleda förhandlingar med de fackliga företrädarna.
För framtiden är en fokusering på framförallt varumärket Extra Starka mycket viktig. Våra ansträngningar att vidareutveckla Extra Starka kommer att öka för att skapa förutsättningar för en fortsatt stabil verksamhet i Alingsås.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2009 klockan 12.55.