Skip to content

Vanligaste frågorna till Cloetta

Det långsiktiga målet om en justerad rörelsemarginal på minst 14 procent kommer att uppnås genom en återhämtning från covid-19, vilket inkluderar volymer och värde för Lösviktsgodissegmentet såväl
som lönsam tillväxt och produktmix inom Förpackade märkesvaror. Vi kommer även fortsätta driva kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder i hela värdekedjan, däribland genom att investera i en nybyggd anläggning.

Vår strategi är att göra selektiva förvärv som passar in i vår nuvarande produktportfölj. Det innebär att det vi förvärvar bör vara varumärkesdrivande verksamheter inom samma kategorier och gärna i samma länder som vi redan verkar. Vi kan även förvärva varumärken inom våra kategorier men i länder som är närliggande till våra huvudmarknader.

Vi justerar främst priserna baserat på hur råvarupriserna och valutan utvecklas. Historiskt sett har vi lyckats kompensera för motvind från råvaror och valuta genom prisökningar. Ibland justerar vi också priserna i samband med till exempel nylanseringar och förändringar av förpackningar. I ett läge med hög inflation är Cloettas strategi att skydda lönsamheten genom att kompensera för alla insatskostnader i absoluta termer, även inklusive förpackningar, frakt- och energikostnader, genom prisökningar mot kunderna samt genom kostnadsbesparingar och genom att minska den övergripande energikonsumtionen.

I en inflatorisk miljö anser vi att prisökningar i kombination med kostnadsbesparingar förblir den enda hållbara strategin, och under 2022 har den här strategin gjort det möjligt för oss att skydda vinsten trots stigande insatskostnader. Vi kommer att vidta ytterligare prisjusteringsåtgärder i början av 2023 för att hantera den fortsatta inflationen.

Cloetta har utvärderat ett stort antal alternativ för hållbar tillverkning som möter den framtida efterfrågan. Slutsatsen är att det mest attraktiva alternativet för Cloettas framtida utveckling är att investera i en nyetablerad anläggning och stänga tre befintliga fabriker, eftersom det möjliggör betydande kostnadsbesparingar, banar väg för ytterligare tillväxt och minskar utsläppen av växthusgaser.

Rysslands krig i Ukraina innebär ökade risker för en ytterligare påverkan på världsekonomin, med ytterligare kostnadsinflation och störningar i försörjningskedjorna. Även om Cloetta inte har någon betydande direkt finansiell exponering mot något av de inblandade länderna, påverkas företaget av stigande insatskostnader och utmaningar i den globala leverantörskedjan.

För de som vill ha ett alternativ till produkter med socker erbjuder Cloetta alternativ som nötter, tuggummi med xylitol och pastiller. Därutöver erbjuder vi godis med mindre socker och utan socker. Vi tror också att den stora utmaningen i detta sammanhang är de dolda sockerfällorna som finns i vissa livsmedel. Cloettas produkter är bland de mest ärliga eftersom alla konsumenter är medvetna om att Cloettas produkter ofta innehåller socker.

Cloettas strategi är att skapa valmöjligheter för konsumenterna genom att erbjuda alternativ i form av sockerfria produkter, produkter med mindre socker och produkter som är naturligt fria från socker. Generellt får man räkna med att olika länder till och från både inför och avskaffar socker- och konfektyrskatter. När olika skatter införs påverkas naturligtvis försäljningen, men främst inledningsvis och ganska marginellt då våra produkter är sådana som konsumenterna vill unna sig, och har råd att unna sig, oavsett prisökningar.

Palmolja är i sig en mycket bra olja. Den är väldigt yteffektiv och har utmärkta egenskaper för livsmedelsproduktion. För att förhindra negativa miljökonsekvenser använder Cloetta enbart RSPO-segregerad palmolja, vilket innebär att oljan är hållbart producerad och bidrar inte till regnskogsskövling. Vi kommer att fortsätta använda hållbart producerad och certifierad palmolja i våra chokladprodukter samt i de fall där mer hållbara alternativ ännu inte är tillgängliga.

Om vi inte längre säljer en produkt beror det tyvärr oftast på att efterfrågan av den produkten är för svag. I vissa fall kan det bero på att lönsamheten är för dålig eller till och med negativ. Att lansera nya sorters produkter kan ibland vara svårt då vi kan sakna ett varumärke som kan bära produkten samtidigt som marknadsinvesteringarna kan bli så stora att det inte blir lönsamt.