Skip to content

Vanliga frågor till Cloetta

Det långsiktiga målet om en justerad rörelsemarginal på minst 14 procent kommer att uppnås genom en återhämtning från covid-19, vilket inkluderar volymer och värde för Lösviktsgodissegmentet såväl som lönsam tillväxt och produktmix inom Förpackade märkesvaror. Vi kommer även fortsätta driva kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder i hela värdekedjan.

Vår strategi är att göra selektiva förvärv som passar in i vår nuvarande produktportfölj. Det innebär att det vi förvärvar bör vara varumärkesdrivande verksamheter inom samma kategorier och gärna i samma länder som vi redan verkar. Vi kan även förvärva varumärken inom våra kategorier men i länder som är närliggande till våra huvudmarknader.

Under 2021 har vi återigen levererat ett mycket starkt kassaflöde som resulterade i 2,0x nettoskuld/EBITDA när vi avslutade året, klart under vårt långsiktiga mål på 2,5x. Vi bedömer därför att vi har möjlighet att göra både förvärv och aktieutdelning. Utdelningen ska vara 40–60 procent av nettoresultatet.

Vi justerar främst priserna baserat på hur råvarupriserna och valutan utvecklas. Historiskt sett har vi lyckats kompensera för motvind från råvaror och valuta genom prisökningar. Ibland justerar vi också priserna i samband med till exempel nylanseringar och förändringar av förpackningar.

Insatskostnader ökar, inklusive kostnaderna för råvaror, förpackningar, transporter och energi. Vi har tillkännagett och påbörjat förhandlingar om prishöjningar som ett svar på den betydligt högre kostnadsinflationen, vilka förväntas få gradvis effekt från och med början av 2022. Historiskt sett har vi lyckats kompensera för motvind från råvaror och valuta genom prisökningar.

För de som vill ha ett alternativ till produkter med socker erbjuder Cloetta alternativ som nötter, tuggummi med xylitol och pastiller. Därutöver erbjuder vi godis med mindre socker och utan socker. Vi tror också att den stora utmaningen i detta sammanhang är de dolda sockerfällorna som finns i vissa livsmedel. Cloettas produkter är bland de mest ärliga eftersom alla konsumenter är medvetna om att Cloettas produkter ofta innehåller socker.

Generellt får man räkna med att olika länder till och från både inför och avskaffar socker och konfektyrskatter. När olika skatter införs påverkas naturligtvis försäljningen, men främst inledningsvis och ganska marginellt då våra produkter är sådana som konsumenterna vill unna sig, och har råd att unna sig, oavsett prisökningar.

Palmolja är i sig en mycket bra olja. Den är väldigt yteffektiv och har utmärkta egenskaper för livsmedelsproduktion. För att förhindra negativa miljökonsekvenser använder Cloetta enbart RSPO-segregerad palmolja, vilket innebär att oljan är hållbart producerad och bidrar inte till regnskogsskövling. Den lilla mängd palmolja som tidigare fanns i glansmedlet utanpå en del godisprodukter för att ge dem en skyddande yta och förhindra att de klibbar ihop har däremot bytts ut mot alternativa oljor.

Om vi inte längre säljer en produkt beror det tyvärr oftast på att efterfrågan av den produkten är för svag. I vissa fall kan det bero på att lönsamheten är för dålig eller till och med negativ. Att lansera nya sorters produkter kan ibland vara svårt då vi kan sakna ett varumärke som kan bära produkten samtidigt som marknadsinvesteringarna kan bli så stora att det inte blir lönsamt.