Skip to content

FAQ för hållbarhet

För de som vill ha ett alternativ till produkter med socker erbjuder Cloetta alternativ som nötter, tuggummi med xylitol och pastiller. Därutöver erbjuder vi godis med mindre socker och utan socker. Vi tror också att den stora utmaningen i detta sammanhang är de dolda sockerfällorna som finns i vissa livsmedel. Cloettas produkter är bland de mest ärliga eftersom alla konsumenter är medvetna om att Cloettas produkter ofta innehåller socker.

Palmolja är i sig en mycket bra olja. Den är väldigt yteffektiv och har utmärkta egenskaper för livsmedelsproduktion. För att förhindra negativa miljökonsekvenser använder Cloetta enbart RSPO-segregerad palmolja, vilket innebär att oljan är hållbart producerad och bidrar inte till regnskogsskövling. Den lilla mängd palmolja som tidigare fanns i glansmedlet utanpå en del godisprodukter för att ge dem en skyddande yta och förhindra att de klibbar ihop har däremot bytts ut mot alternativa oljor.

Inom vårt program för hållbara inköp fokuserar vi på att förbättra våra leverantörers resultat och köpa in råvaror på ett sätt som skyddar eller förbättrar miljö- och samhällspåverkan i leverantörskedjan. Arbetet grundar sig på vår uppförandekod för leverantörer, som täcker mänskliga rättigheter och arbetsrätt, affärsetik och antikorruption, hälsa och säkerhet samt miljöskydd och Cloettas kvalitetsavtal, som omfattar produktkvalitet och livsmedelssäkerhet. Leverantörerna är skyldiga att följa dessa styrdokument och rapportera alla förändringar i sin verksamhet som kan leda till avvikelser från avtalet med oss. Cloetta köper 100 procent kakao och palmolja certifierad av tredje part där skydd för biologisk mångfald är ett centralt krav.

Vi har satt våra vetenskapligt baserade klimatmål och initierat ett klimatåtgärdsprogram i hela koncernen, för att ta fram och sätta upp ett mål om att minska våra absoluta scope 1-, 2- och 3-utsläpp med 46 procent till 2030, med 2019 som basår. Ambitionen bakom målet är att hålla vår miljöpåverkan inom ramen för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5° C.

Risken för incidenter av barnarbete är inte hög för Cloettas direktleverantörer, däremot är det ett problem i jordbrukssektorn. Vi arbetar aktivt tillsammans med leverantörer och organisationer för att förebygga och hantera risken för barnarbete i vår leverantörskedja. Fattigdom är en av de grundläggande orsakerna till barnarbete. Det är därför viktigt att jordbrukare får en inkomst som gör det möjligt för dem och deras familjer att försörja sig på. Cloetta deltar i ett tvåårigt pilotprojekt som drivs av Rainforest Alliance för att testa ett verktyg som ska underlätta för företag att betala ersättning direkt till kakaoodlarna och därmed bidra till levnadsinkomster för kakaobönderna. På så sätt hoppas vi kunna bidra till att lindra fattigdomen och därmed minska förekomsten av barnarbete samt förbättra miljömässigt hållbara jordbruksmetoder.