Skip to content

Antalet aktieägare i Cloetta fördubblades under 2014

Under 2013 investerade många nya institutioner i Cloetta-aktien efter det att två av de då största ägarna enligt plan sålde sina innehav.
Förutom alla nya institutionella investerare, har flera tusen nya privatpersoner förvärvat aktier i Cloetta. Den 31 december 2014 hade Cloetta 12.694 aktieägare jämfört med 6.321 ett år tidigare.
Nästan 90 procent av aktieägarna i Cloetta har små innehav av ett par hundra eller tusen aktier vardera.

”Cloetta-aktien har blivit allt mer populär, särskilt bland mindre aktieägare. En orsak kan vara den positiva utveckling som Cloetta visat under de senaste åren, men även det faktum att vi som företag har genomfört många aktiviteter mot investerarkollektivet kan ha bidragit”, säger Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations.