Skip to content

Bokslutskommuniké; 1 september 2010 – 31 augusti 2011

Fjärde kvartalet
1 juni – 31 augusti 2011
Nettoomsättning 193 Mkr (213)
varav Cloettaprodukter 171 Mkr (185)
Rörelseresultat 0 Mkr (-6)
Rörelsemarginal 0 % (neg)
Resultat före skatt 0 Mkr (-7)
Resultat efter skatt -1 Mkr (-5)
Resultat per aktie
före utspädning -0,06 kr (-0,24)
efter utspädning -0,06 kr (-0,24)
Helår
1 september 2010 – 31 augusti 2011

Nettoomsättning 987 Mkr (1 061)
varav Cloettaprodukter 874 Mkr (914)
Rörelseresultat 27 Mkr (35)
Rörelsemarginal 2,7 % (3,3)
Resultat före skatt 26 Mkr (31)
Resultat efter skatt 18 Mkr (22)
Resultat per aktie
före utspädning 0,73 kr (0,90)
efter utspädning 0,73 kr (0,90)
Föreslagen utdelning per aktie
ordinarie 0,75 kr (0,75)
extra 0,50 kr (-)
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795.