Skip to content

Cloetta byter distributör i Danmark

Cloettas nya distributör i Danmark blir A/S Beauvais. Beauvais tar över ansvaret för distribution och marknadsföring för Cloettas varumärken och produkter på den danska marknaden fr.o.m. den 1 april 2010.
– Cloetta har stora möjligheter att växa i Danmark och det kommer vi göra tillsammans med vår nya distributör Beauvais, säger Curt Petri.
– Vi ser fram emot samarbetet med Cloetta, säger Beauvais VD Peter Andersson. Beauvais har en solid kompetens om den danska konsumenten och en ledande position mot dansk dagligvaruhandel och kan på detta sätt bidra till en stärkt position för Cloetta på den danska marknaden. Samtidigt kommer Cloettas varumärken, tillsammans med vår egen portfölj av starka varumärken, att ytterligare stärka oss som en ledande aktör till dansk dagligvaruhandel.
Försäljningen på den danska marknaden svarar idag för cirka 3 procent av Cloettas totala försäljning. Cloettas största produkter i Danmark idag är Center, Bridge, Juleskum och Flipper.