Skip to content

Cloetta förser Coop med nytt lösgodiskoncept

Cloetta har tecknat en avsiktsförklaring med Coop Sverige AB om att förse dem med ett helt nytt lösgodiskoncept.

Cloetta kommer att driva hela Coop Sveriges lösgodiskoncept med start 2015. Det innebär att Cloetta ansvarar för sortiment, inredning, plock etc i Coops butiker. Därutöver kommer Cloetta också att leverera ett lösviktskoncept med natursnacks såsom nötter mm. Ett slutligt avtal med Coop förväntas tecknas senast under det tredje kvartalet 2014.
”Cloetta kommer att skapa ett helt nytt lösgodiskoncept åt Coop. Med vårt breda sortiment av produkter från flera marknader kompletterat med externa klassiker kan vi förse Coops kunder med ett mycket attraktivt sortiment. Med det nya lösgodiskonceptet utökar vi vårt erbjudande inom Munchy Moments samtidigt som det bidrar till lönsam tillväxt”, säger Bengt Baron, VD för Cloetta.
Cloetta har idag inget eget lösgodiskoncept i Sverige, men driver sedan många år framgångsrikt ett eget lösgodiskoncept, Karkkikatu, i Finland. Förutom i Finland, har Cloetta tidigare främst agerat som leverantör till de olika lösgodiskoncept som drivs av andra företag eller av handeln.
Lösgodis uppskattas stå för ca 30% av den totala volymen på den svenska konfektyrmarknaden.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2014 klockan 08.30.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.