Skip to content

Cloetta förvärvar Lonka

Cloetta har ingått avtal om förvärv av Locawo B.V. (Lonka) – ett holländskt företag som producerar och säljer mjuk kola, nougat och choklad. Förvärvet kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Nederländerna.

Lonka omsatte cirka 300 Mkr under 2014 med Nederländerna som huvudmarknad motsvarande ungefär hälften av omsättningen. De nordiska länderna och Storbritannien är andra viktiga marknader, särskilt inom lösviktsgodis.

”Lonka är ett välkänt varumärke som väsentligt kommer att stärka Cloettas position på den holländska marknaden. Förvärvet kommer att bredda Cloettas produktutbud till nya teknologier och kategorier inklusive den holländska chokladmarknaden. Det kommer också att skapa kostnadssynergier vilka över tid kommer att stödja Cloettas EBIT-marginalmål på 14 procent. Därutöver finns det långsiktigt intäktssynergier som kan realiseras”, säger David Nuutinen, tillträdande VD för Cloetta.

”Vi är mycket glada över att bli en del av Cloetta-koncernen. Med Cloettas fokus på varumärken och starka ställning på sina huvudmarknader, särskilt i Nederländerna, är jag övertygad om att vi kommer att kunna stärka varumärket Lonka ytterligare”, säger Aime de Bock, VD för Locawo B.V.
Cloetta har avtalat om förvärv av 100 procent av aktierna i Locawo B.V. Köpeskillingen uppgår till 295 Mkr kontant. Förvärvet kommer att finansieras genom att utnyttja Cloettas befintliga kreditfaciliteter.
Lonka producerar och säljer främst mjuk kola, nougat och chokladprodukter. Cirka 50 procent av försäljningen är varumärkesbaserad och 50 procent är försäljning av lösviktsgodis samt kontraktstillverkning. Lonka grundades i Nederländerna 1920 och förvärvades av den nuvarande huvudägaren 1997. Produkterna tillverkas i två fabriker i Nederländerna – en i Roosendaal och en i Dieren. Lonka har 130 anställda varav cirka 95 arbetar i produktionen och på huvudkontoret i Roosendaal.
Förvärvet är inte föremål för några externa villkor. Tillträde i affären kommer att ske idag den 17 juli 2015.
NIBC Bank har varit finansiell rådgivare till Cloetta och Houthoff Buruma har varit legal rådgivare. Deloitte Transaction Services bidrog med stöd avseende finansiell due diligence.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.