Skip to content

Cloetta förvärvar The Jelly Bean Factory

Cloetta har idag förvärvat Aran Candy Ltd och varumärket “The Jelly Bean Factory” – ett irländskt företag som producerar och säljer premium Jelly Beans över hela världen. Förvärvet kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Storbritannien.
Jelly Beans från ”The Jelly Bean Factory” är premium Jelly Beans som produceras i 36 olika naturliga smaker.

”Jelly Beans är en känd produkt för konsumenter över hela världen och förvärvet av ”The Jelly Bean Factory” kommer att bidra till Cloettas lönsamma tillväxt genom att utöka erbjudandet inom kategorin sockerkonfektyr inom Munchy Moments. The Jelly Bean Factory har haft en stark tillväxt under de senaste åren och förvärvet kommer att väsentligt stärka Cloettas position på den brittiska marknaden. Dessutom avser vi att lansera produkterna på våra nuvarande huvudmarknader över tid”, säger Bengt Baron, VD för Cloetta.

The Jelly Bean Factory omsatte cirka 100 Mkr under 2013 med Storbritannien som huvudmarknad. USA, Kanada, Mellanöstern, Irland och Tyskland är andra viktiga marknader.

”Vi är mycket glada över att bli en del av Cloetta-koncernen. Med Cloettas fokus på varumärken och starka ställning på sina huvudmarknader, är jag övertygad om att vi ytterligare kommer att kunna stärka och påskynda tillväxten av varumärket The Jelly Bean Factory”, säger Richard Cullen, VD för Aran Candy Ltd.

Inledningsvis har Cloetta förvärvat 75 % av aktierna i Aran Candy Ltd. Resterande 25 % kommer att förvärvas 2016. Den initiala köpeskillingen uppgår till 140 Mkr kontant och de resterande aktierna kommer att förvärvas baserat på 2015 års resultatmål. Förvärvet kommer att finansieras genom att utnyttja Cloettas befintliga kreditfaciliteter. Omstruktureringskostnaderna beräknas uppgå till cirka 15 Mkr under 2014, medan kostnadssynergierna kommer att vara mycket begränsade.
Företaget tillverkar och säljer Jelly Beans under varumärket ”The Jelly Bean Factory”. Det grundades i Irland 1998 av far och son Peter och Richard Cullen och har haft en jämn intäktstillväxt under de senaste fem åren. Produkterna tillverkas i en modern produktionsanläggning (byggd 2005) i Dublin, Irland. The Jelly Bean Factory har cirka 70 anställda. Richard Cullen kommer att fortsätta som VD för företaget.
Säljare är grundarna till The Jelly Bean Factory.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2014 klockan 08.30.

Mediakontakt

Jacob Broberg
SVP Corporate Communications & Investor Relations
070-190 00 33.