Skip to content

Cloetta går över till UTZ-certifierad kakao

Under 2014 kommer Cloetta att certifiera hela sitt chokladsortiment med hållbar kakao från UTZ-certifierade bönder.

För Cloetta är det viktigt att ta hänsyn till de utmaningar som kakaoodlarna står inför i Västafrika. Genom att byta till hållbar kakao från UTZ-certifierade bönder skapar Cloetta en plattform för att säkra kakao av hög kvalitet till våra fabriker och samtidigt ge bättre möjligheter för de västafrikanska kakaobönderna att utveckla en hållbar verksamhet. Om vi och övriga industrin inte tar vår del av ansvaret kring de utmaningar som finns i Västafrika så finns det en risk för brist på kakao i framtiden, säger Thomas Wiesgickl, CSR-direktör på Cloetta.
Västafrika står för cirka 70 procent av den totala världsskörden av kakaobönor. Kakaon i Västafrika odlas av cirka 3 miljoner småbrukare där varje gård har i genomsnitt 2–4 hektar mark med en genomsnittlig avkastning på 1–2 ton kakaobönor per år.
De västafrikanska kakaobönderna står inför en rad ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar i sitt arbete med att odla kakao. En av de största utmaningarna är låg produktivitet. Begränsad kunskap om hur man odlar kvalitetskakao på ett effektivt sätt är en grundläggande orsak till produktivitetsproblemen för bönderna. Bönderna kämpar också med åldrande kakaoträd och en försämring av markens bördighet samtidigt som de ofta inte har möjlighet att finansiera köpet av nya plantor, gödningsmedel etc.
Cloetta kommer att införa hållbar kakao från UTZ-certifierade bönder under 2014.

Om UTZ Certified

UTZ Certified arbetar för ett hållbart jordbruk och bättre villkor för odlarna, deras familjer och för planeten. UTZ-programmet ger odlarna möjlighet att lära sig effektivare jordbruk, hjälper dem att förbättra arbetarnas villkor och arbetsmiljö samt ger dem möjlighet att ta bättre hand om sina barn och miljön.
Genom UTZ-programmet får odlarna bättre skördar, ökar sina inkomster och förbättrar sina möjligheter samtidigt som man värnar om miljön och tillvaratar naturresurser på ett hållbart sätt.
Det är inte vilken kakaoodlare som helst som blir UTZ-certifierad. Det krävs att de följer UTZ stränga krav; odlingarna och affärsverksamheten granskas noggrant av en oberoende tredje part. Kraven som ställs är bland annat god sed vad gäller både odlingar och affärsverksamhet, säkra och hälsosamma arbetsvillkor, avskaffande av barnarbete samt skyddande av miljön.
Läs mer om UTZ Certified på www.utzcertified.org