Skip to content

Cloetta har slutfört förvärvet av Candyking

Cloetta har idag slutfört förvärvet av Candyking Holding AB. Förvärvet stärker Cloettas position inom lösviktsgodis och skapar betydande synergier.

Förvärvet av Candyking offentliggjordes den 17 februari 2017. Den initiala köpeskillingen uppgår till 325 Mkr på kassa- och skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 225 Mkr. I samband med fullföljande av transaktionen har Cloetta tillträtt och blivit ägare till samtliga aktier i Candyking Holding AB samt till utestående obligationslån och andra skulder. För ytterligare information om förvärvet hänvisas till tidigare pressmeddelande daterat den 17 februari 2017.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.