Skip to content

Cloetta noteras på NASDAQ OMX Stockholm den 16 februari 2009

NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har denna dag godkänt att aktierna av serie B i Cloetta AB (publ) tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringen innebär att handeln i Cloettas B-aktier flyttas från NASDAQ OMX First North till NASDAQ OMX Stockholm. Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm blir måndagen den 16 februari 2009. Sista dag för handel på NASDAQ OMX First North blir fredagen den 13 februari 2009.
Aktierna i Cloetta delades ut till aktieägarna i Cloetta Fazer AB (publ) i slutet av november 2008 i samband med delningen av Cloetta Fazer-koncernen. B-aktierna i Cloetta har under en övergångsperiod handlats på NASDAQ OMX First North. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm.
Ett prospekt inför noteringen på NASDAQ OMX Stockholm kommer att offentliggöras på bolagets hemsida, www.cloetta.se, och finnas tillgängligt omkring den 11 februari 2009.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2009 klockan 15.30.