Skip to content

Cloetta offentliggör nya rapportdatum för 2012

Cloettas nya styrelse har fastlagt nya datum för rapporter enligt nedan.
16 maj 2012          Delårsrapport januari-mars 2012
24 augusti 2012     Delårsrapport januari-juni 2012
16 november 2012  Delårsrapport januari-september 2012
15 februari 2013     Bokslutskommuniké 2012
Nästa årsstämma kommer att äga rum i april 2013.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, +46 70 190 00 33
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se