Skip to content

Cloetta outsourcar tillverkningen av nötter för att förbättra konkurrenskraften

För att förbättra sin konkurrenskraft och sitt erbjudande inom nötsegmentet, har Cloetta beslutat att stänga produktionen i Helsingborg och outsourca tillverkningen till en tredjepartsleverantör. Beslutet förväntas ge en årlig besparing på upp till 10 Mkr och medför cirka 15 Mkr i omstruktureringskostnader.

Fabriken i Helsingborg är den anläggning inom Cloetta där nötter bearbetas och förpackas, med varumärken som Nutisal och Parrots. Nötter spelar en viktig roll i Cloettas portfölj då de erbjuder ett alternativt tilltugg och är ett viktigt tillväxtsegment, där nötmarknaden förväntas växa proportionellt snabbare än konfektyr under de kommande tio åren.

”Tredjepartsleverantören har valts ut efter en noggrann process där vi utvärderat ett stort antal leverantörer och deras förmåga att fokusera på säkerhet, kvalitet och leverans. Genom outsourcingen kommer vi att kunna förbättra vår konkurrenskraft och vårt erbjudande inom nötsegmentet samtidigt som vi får tillgång till nya teknologier.  Det innebär även att vi kan effektivisera vår egen produktion genom att fokusera på kategorier där vi internt har en bred kunskap och expertis”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD och koncernchef för Cloetta.

Fabriken i Helsingborg planeras att stängas i början av 2021 och de hyrda lokalerna återgår till ägaren. Totalt kommer 25 arbetstillfällen att beröras och förhandlingar har inletts med de lokala fackliga organisationerna för att stödja de anställda.

”Att stänga en fabrik är inget lätt beslut och vi kommer att stödja våra medarbetare i deras process att hitta nya arbeten. Vi är dock verksamma på en mycket konkurrensutsatt marknad och måste därför hela tiden se över hur vi kan driva förbättringar i vår verksamhet”, säger Henri de Sauvage-Nolting.

Beslutet väntas ge en årlig besparing på upp till 10 Mkr och medför cirka 15 Mkr i omstruktureringskostnader, varav ungefär hälften är icke kassaflödespåverkande. Nötsegmentet stod för 4% av den totala omsättningen under 2019.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.