Skip to content

Cloetta refinansierar koncernens lån med befintliga banker i upp till fyra år

Cloetta fortsätter finansieringen med befintliga banker genom att ingå ett nytt avtal om flervalutalån och checkräkningskredit. Cloetta har även beslutat att fortsätta sitt befintliga företagscertifikatprogram.

Villkoren som överenskommits för de nya flervalutalånen samt checkräkningskrediten träder i kraft den 30 juni 2021 och består i korthet av:

  • ett lån på 800 Mkr för återbetalning den 30 juni 2023 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år;
  • ett lån på 125 Meur för återbetalning den 30 juni 2024 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år och
  • en checkräkningskredit på 60 Meur (för närvarande 120 Meur), tillgänglig fram till den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Åtagandena under Låneavtalet är fördelade lika mellan Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Sweden Branch, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ). Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har rollen som agent och koordinator av transaktionen i rollen som dokumentationsagent.

“Vi är mycket nöjda med utfallet av refinansieringsprocessen samt det starka intresset från samtliga av våra befintliga banker att fortsätta sitt samarbete med oss. Strukturen säkrar finansiering och förser oss med ytterligare flexibilitet för kommande år. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med vår grupp av banker”, säger Frans Rydén, CFO på Cloetta.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.