Skip to content

Cloetta säger upp sjutton fabriksanställda i Ljungsbro

Cloetta har idag sagt upp 17 anställda på fabriken i Ljungsbro. Övertaligheten berör medarbetare inom produktionen och beror på att Fazer tar hem produktionen till Finland av vissa produkter som idag tillverkas i Ljungsbro samt effekter av gjorda maskininvesteringar.
Efter förhandlingar har vi gemensamt kommit fram till en övertalighet på 17 personer jämfört med det varsel som lades tidigare i september som omfattade 28 tjänster. Förhandlingsresultatet ger utrymme för och möjligheter till fortsatt kompetensutveckling inom produktionen. För att ytterligare investera i denna utveckling kommer vi också tillsätta två nya tjänster som ska arbeta med utbildning och kompetensförsörjning.
– En större satsning på kompetensutveckling med bland annat större flexibilitet som följd, tillsammans med stark tilltro till fortsatt positiv försäljningsutveckling av Cloettas sortiment, har lett till minskat behov av personalneddragning än vad som bedömdes vid varseltillfället, säger Cloettas vd och koncernchef Curt Petri.
– Samtidigt som det naturligtvis är tråkigt att behöva lämna den här typen av besked så startar vi nu direkt insatserna för omställningsstöd tillsammans med Arbetslivsresurs i Linköping. Vi kommer att påbörja information och olika typer av individuella insatser redan under morgondagen, avslutar Curt Petri.
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2010 klockan 14.50.
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, vd och koncernchef, mobil 070-593 21 69, Fabrikschef Karin Svärdh, mobil 070-527 47 27 eller Christina Björck HR- och informationschef, mobil 070-544 88 78.