Skip to content

Cloetta varslar produktionspersonal i Ljungsbro

Cloetta har idag lagt ett varsel som omfattar 28 tjänster på fabriken i Ljungsbro. Övertaligheten berör medarbetare inom produktionen och beror på att volymerna från produktionssamarbetet med Fazer sjunker och att effektiviteten kontinuerligt ökat efter bland annat gjorda maskininvesteringar.
Efter delningen 2008 från Fazer har ett visst produktionssamarbete fortsatt. Fazer har under 2010 och kommer, i början av 2011, att ta hem vissa produkter till sina fabriker i Finland. Samtidigt har Cloetta gjort stora maskininvesteringar i Ljungsbro som har gett en allmän uppgång i produktivitet.
Detta leder sammantaget till minskat personalbehov som uppstår successivt under de kommande tre kvartalen. Informationen om varslet gavs vid ett personalmöte i Ljungsbro idag.
– Vi har de senaste åren haft en kontinuerlig förbättring av Ljungsbrofabrikens effektivitet. Detta i kombination med minskande Fazervolymer i vår produktion gör att vi idag ser det nödvändigt att lägga detta varsel, säger Cloettas vd och koncernchef Curt Petri. Med denna anpassning av personalstyrkan ges förutsättningar för en fortsatt konkurrenskraftig verksamhet. Det är naturligtvis mycket tråkigt att komma med detta besked. Vi kommer nu att fortsätta de förhandlingar som inletts idag för att snarast kunna ge våra medarbetare mer detaljerade besked, avslutar Curt Petri.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2010 klockan 14.25.
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, vd och koncernchef, mobil 070-593 21 69, eller Christina Björck HR- och informationschef, mobil 070-544 88 78.