Skip to content

Cloettas årsredovisning 2017 tillgänglig på webbsidan

Cloettas årsredovisning 2017 har idag publicerats på Cloettas webbsida.

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig på
https://www.cloetta.com/arsredovisning2017/
Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2017.
Denna information är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl. 08:00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.