Skip to content

Cloettas årsredovisning 2019 tillgänglig på webbsidan

Cloettas årsredovisning 2019 har idag publicerats på Cloettas webbsida.

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisningen, finns tillgänglig på

https://www.cloetta.com/arsredovisning2019

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2019.

Denna information är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 08:00 CET.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.