Skip to content

Cloettas årsredovisning 2020 tillgänglig på webbsidan

Cloettas Års- och Hållbarhetsrapport 2020 – zipCloettas årsredovisning 2020 har idag publicerats på Cloettas webbsida.

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisningen, finns tillgänglig på
https://www.cloetta.com/arsredovisning2020
Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.
Denna information är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 08:00 CET.
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.