Skip to content

Cloettas årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Cloettas årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 augusti 2010 publiceras idag på Cloettas hemsida www.cloetta.se
Den tryckta årsredovisningen kan beställas via hemsidan, e-post eva.gad@cloetta.se eller per telefon 013-28 51 02.
Årsredovisningen kommer att publiceras på engelska inom kort.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2010 klockan 08.00.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller
Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795