Skip to content

David Nuutinen lämnar som VD – Presentation