Skip to content

David Nuutinen ny VD och koncernchef för Cloetta AB

Cloettas styrelse har beslutat att utse David Nuutinen till VD och koncernchef för Cloetta AB. Han tillträder tjänsten den 20 juli 2015. David Nuutinen är för närvarande VD för Cloetta Finland och kommer att efterträda Bengt Baron som efter sex år som koncernchef för Cloetta och Leaf, har beslutat att lämna bolaget.
”David Nuutinen har en gedigen bakgrund och mycket god förståelse för Cloetta och konfektyrindustrin. Han har varit en nyckelspelare i Cloettas koncernledning sedan 2007 och har lett den finska verksamheten till kontinuerligt utmärkta framgångar.
Han har 30 års erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror. Under David Nuutinens ledning ligger strategin och de finansiella målen fast”, säger Caroline Sundewall, styrelsens ordförande.

”Jag är mycket glad över möjligheten att få leda Cloetta. Min ambition är att fortsätta driva lönsam tillväxt genom organisk försäljning, fortsatt kostnadseffektivitet och nya initiativ inklusive potentiella förvärv ”, säger David Nuutinen.

David Nuutinen föddes i Kanada 1959 och är finsk medborgare. Han är gift och har två barn. David har en M.Sc. i ekonomi från Helsingfors handelshögskola. Han har varit VD för Cloetta och Leaf Finland sedan 2005, Marknads- och försäljningsdirektör för Leaf Finland 2003-2005, Chef för PepsiCo Beverages, Finland, Baltikum, Ukraina 2000-2002, Operativ chef för McDonald’s Finland 1996-2000 och har haft olika marknadsförings- och försäljningspositioner på Vaasanmylly Oy 1986-1996. Han är styrelseordförande i Kamux Holding Oy och styrelseledamot i Splizzeria Oy.
Cloettas nuvarande VD och koncernchef, Bengt Baron, har lett Cloetta och Leaf sedan 2009. Han kommer lämna Cloetta efter att resultatet för det andra kvartalet har presenterats i juli 2015.

“Efter 6 roliga och intensiva år känner jag att det är en lämplig tid att sluta. Jag är verkligen stolt över vad Cloetta, som organisation, har uppnått under denna tid. Mitt beslut har också blivit enklare eftersom jag lämnar över ansvaret till den mycket kompetente David Nuutinen”, säger Bengt Baron, VD och koncernchef för Cloetta.

”Under Bengt Barons ledarskap har Cloetta gått samman med Leaf och utvecklats till ett mycket stabilt och framgångsrikt företag. Han har varit en viktig bidragsgivare i att bygga Cloetta till att bli det ledande konfektyrföretaget i Norden. En solid grund har byggts och Cloetta står starkt inför framtiden ”, säger Caroline Sundewall, styrelsens ordförande.

Telefonkonferens

En telefonkonferens med styrelsens ordförande Caroline Sundewall, tillträdande VD och koncernchef David Nuutinen samt Bengt Baron, VD och koncernchef kommer att hållas idag klockan 10.00. De som önskar delta är välkomna att ringa in på telefonnummer 08-566 426 62. Presentationen hålls på engelska. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. En ljudinspelning av telefonkonferensen kommer att publiceras på www.cloetta.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2015 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.