Skip to content

Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2014

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 5,9 procent till 1 193 Mkr (1 127).
  • Rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (58).
  • Underliggande EBIT uppgick till 77 Mkr (91).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –21 Mkr (–33) och består huvudsakligen av kostnader för fabriksomstruktureringar.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 91 Mkr (–16).
  • Nettoskuld/underliggande EBITDA uppgick till 4,4 ggr (4,7). Amorteringar av lån om 34 Mkr har gjorts under kvartalet.
  • Förvärvet av Alrifai Nutisal AB slutfördes den 8 januari 2014. Förvärvet är i linje med Cloettas strategi att bredda sin produktportfölj inom Munchy Moments.

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46