Skip to content

Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2015

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 10,1 procent till 1 313 Mkr (1 193) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,4 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (52).
  • Underliggande EBIT uppgick till 107 Mkr (81).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 223 Mkr (91).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 3,60 ggr (4,47). Amorteringar av lån om 34 Mkr har gjorts under kvartalet.
  • Det nya lösviktskonceptet har implementerats i 700 Coop-butiker i Sverige.

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46