Skip to content

Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2016

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,4 procent till 1 358 Mkr (1 313), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 0,8 procent.
  • Rörelseresultatet ökade och uppgick till 108 Mkr (90).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 253 Mkr (223).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,78 ggr (3,60).

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46