Skip to content

Delårsrapport kvartal 4, oktober-december 2015

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 2,7 procent till 1 622 Mkr (1 579) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 0,2 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 239 Mkr (262).
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och uppgick till 367 Mkr (290).
Nettoskuld/EBITDA uppgick till 3,03 ggr (3,97).
Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 0,50 kronor (–) per aktie.

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46