Skip to content

Delårsrapport Q1, 1 september – 30 november 2010

FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER – 30 NOVEMBER 2010
Nettoomsättning 333 Mkr (332)
varav Cloettaprodukter 293 Mkr (287)
Rörelseresultat 45 Mkr (44)
Rörelsemarginal 13,5 % (13,3)
Resultat före skatt 44 Mkr (44)
Resultat efter skatt 32 Mkr (32)
Resultat per aktie
före utspädning 1,35 kr (1,33)
efter utspädning 1,32 kr (1,30)
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, ekonomidirektör, mobil 070-582 7795.