Skip to content

Delårsrapport Q1, 1 september – 30 november 2011

Första kvartalet 1 september – 30 november 2011
Nettoomsättning 302 Mkr (333)
varav Cloettaprodukter 267 Mkr (293)
Rörelseresultat 31 Mkr (45)
Rörelsemarginal 10,3 % (13,5)
Resultat före skatt 31 Mkr (44)
Resultat efter skatt 23 Mkr (32)
Resultat per aktie
före utspädning 0,94 kr (1,35)
efter utspädning 0,93 kr (1,32)
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795.