Skip to content

Delårsrapport Q2, 1 september 2010 – 28 februari 2011

Andra kvartalet, 1 december 2010 – 28 februari 2011
Nettoomsättning 224 Mkr (249)
varav Cloettaprodukter 202 Mkr (212)
Rörelseresultat –23 Mkr (–7)
Rörelsemarginal neg (neg)
Resultat före skatt –23 Mkr (–9)
Resultat efter skatt –17 Mkr (–7)
Resultat per aktie
före utspädning –0,71 kr (–0,28)
efter utspädning  –0,71 kr (–0,28)
Första halvåret, 1 september 2010 – 28 februari 2011
Nettoomsättning 557 Mkr (581)
varav Cloettaprodukter 496 (499)
Rörelseresultat 22 Mkr (37)
Rörelsemarginal 3,9 % (6,4)
Resultat före skatt 21 Mkr (35)
Resultat efter skatt 15 Mkr (25)
Resultat per aktie
före utspädning 0,63 kr (1,05)
efter utspädning 0,63 (1,05)
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795.