Skip to content

Delårsrapport Q3, 1 september 2009 – 31 maj 2010

Tredje kvartalet 1 mars 2010 – 31 maj 2010
Nettoomsättning 267 Mkr (237)
varav Cloettaprodukter 230 Mkr (204)
Rörelseresultat 4 Mkr (-8)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1) 4 Mkr (2)
Rörelsemarginal 1,5 % (neg)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 1) 1,5 % (0,8)
Resultat före skatt 3 Mkr (-8)
Resultat efter skatt 2 Mkr (-7)
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,09 kr (-0,32)
1) främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer föregående år
Nio månader 1 september 2009 – 31 maj 2010
Nettoomsättning 848 Mkr (972) 2)
  varav Cloettaprodukter 729 Mkr (671)
Rörelseresultat 41 Mkr (22)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1) 41 Mkr (27)
Rörelsemarginal 4,8 % (2,3)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 1) 4,8 % (2,8)
Resultat före skatt 38 Mkr (24)
Resultat efter skatt 27 Mkr (25)
Resultat per aktie före och efter utspädning 1,14 kr (1,03)
1) främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer föregående år
2) inklusive försäljning av Fazers produkter under perioden september-december 2008
För ytterligare information vänligen kontakta: Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795.