Skip to content

Delårsrapport Q3, 1 september 2010 – 31 maj 2011

Tredje kvartalet, 1 mars – 31 maj 2011
Nettoomsättning 237 Mkr (267)
varav Cloettaprodukter 207 Mkr (230)
Rörelseresultat 5 Mkr (4)
Rörelsemarginal 2,1% (1,5)
Resultat före skatt 5 Mkr (3)
Resultat efter skatt 4 Mkr (2)
Resultat per aktie
före utspädning 0,15 kr (0,09)
efter utspädning 0,15 kr (0,09)
Nio månader, 1 september 2010 – 31 maj 2011
Nettoomsättning 794 Mkr (848)
varav Cloettaprodukter 703 Mkr (729)
Rörelseresultat 27 Mkr (41)
Rörelsemarginal 3,4 % (4,8)
Resultat före skatt 26 Mkr (38)
Resultat efter skatt 19 Mkr (27)
Resultat per aktie
före utspädning 0,78 kr (1,14)
efter utspädning 0,78 kr (1,14)
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795.