Skip to content

Första handelsdag för Cloetta på NASDAQ OMX Stockholm

Aktierna av serie B i Cloetta AB (publ) tas idag upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm, efter att tidigare ha varit listade på NASDAQ OMX First North under en kortare period. Bolaget kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, CLA B, med ISIN-kod SE0002626861. Handelspost är en (1) aktie.
Cloetta är Nordens äldsta samt det enda större helsvenska konfektyrföretaget och tillverkar välkända, uppskattade produkter som Kexchoklad, Center, Plopp och Polly.
– Cloetta fokuserar helhjärtat på samtliga av sina starka och folkkära produkter. Våra varumärken är en del av den svenska folksjälen, och Cloetta har goda förutsättningar att vidareutveckla verksamheten och stärka sin position i Norden ytterligare, säger Olof Svenfelt, styrelseordförande i Cloetta.
Prospekt inför listningen på NASDAQ OMX Stockholm samt information om Cloetta finns på bolagets hemsida, www.cloetta.se.