Skip to content

Henri de Sauvage Nolting ny VD och koncernchef för Cloetta AB

Styrelsen i Cloetta har beslutat att utse Henri de Sauvage Nolting till VD och koncernchef för Cloetta AB. Han tillträder tjänsten den 15 februari 2017. Henri de Sauvage Nolting kommer närmast från Arla där han var VD för Arla i Sverige, Danmark och Finland.

“Henri de Sauvage Nolting har en gedigen bakgrund och dokumenterad e meriter från snabbrörliga konsumentvaror på våra nyckelmarknader i Norden och Nederländerna. Hans erfarenhet och kompetens gör honom väl lämpad att leda och utveckla Cloetta till nästa nivå. Under hans ledning kommer de strategiska och finansiella målen att vara fortsatt intakta“, säger Lilian Fossum Biner, styrelsens ordförande.

“Jag är väldigt entusiastisk över att få möjligheten att leda Cloetta med alla ikoniska varumärken. Cloetta står starkt och min ambition är att driva Cloettas utveckling genom fortsatt organisk tillväxt, kostnadseffektivitet och nya initiativ såsom potentiella förvärv”, säger Henri de Sauvage Nolting.

Henri de Sauvage Nolting föddes i Nederländerna 1962 och är holländsk medborgare. Han har bott i Sverige sedan 2004. Henri de Sauvage Nolting har en teknisk magisterexamen i kemi från Amsterdam University och i kemiteknik från Technical University of Twente samt en postdoktoral i företagsekonomi från University of Leuven. Han kommer närmast från Arla där han var VD för Arla i Sverige, Danmark och Finland och har mellan 1989 och 2013 haft flera positioner inom försäljning, marknadsföring och produktion inom Unilever i Norden, Nederländerna, Storbritannien och Kina. Hans senaste position i Unilever var som VD för Norden.
Danko Maras kvarstår som tillförordnad VD till och med den 15 februari.

“På styrelsens vägnar vill jag tacka Danko Maras för en enastående arbetsinsats under sin tid som tillförordnad VD. Han har framgångsrikt lyckats upprätthålla momentum samt leda och förbereda Cloetta för nästa nivå. Vi vill därför uttrycka vår uppriktiga tacksamhet och uppskattning för hans driv och utmärkta arbetsinsatser”, säger Lilian Fossum Biner.

Telefonkonferens

En telefonkonferens med styrelsens ordförande Lilian Fossum Biner och tillträdande VD och koncernchef Henri de Sauvage Nolting kommer att hållas idag kl.10.00. De som önskar delta är välkomna att ringa in på telefonnummer 08-566 426 65. Presentationen kommer att hållas på engelska. Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. En ljudinspelning kommer att publiceras på www.cloetta.com.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.