Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Cloetta AB:s bokslutskommuniké 2016

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016 onsdagen den 1 februari 2017 klockan 08.00. I samband med bokslutskommunikén håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.
Tillförordnad VD /Koncernchef/ CFO Danko Maras presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid

Onsdagen den 1 februari 2017 klockan 10.00

Telefonnummer

08-566 426 65
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Länken till direktsändningen kommer att publiceras på
https://www.cloetta.com/sv/events/bokslutskommunike-q4-2016/
Presentationen och bokslutskommunikén kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.
Välkommen att delta!
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.