Skip to content

Aktieägare

Land CLA A CLA B Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 5 735 274 184 404 490 65,88% 71,06% 40 716 96,04%
USA 0 56 936 436 19,73% 16,73% 56 0,13%
Finland 0 8 893 646 3,08% 2,61% 553 1,30%
Frankrike 0 5 252 704 1,82% 1,54% 19 0,04%
Norge 0 4 826 050 1,67% 1,42% 128 0,30%
Övriga 0 13 619 027 4,72% 4,00% 918 2,17%
Okänt land -25 8 951 697 3,10% 2,63% 6 0,01%
Totalt 5 735 249 282 884 050 100,00% 100,00% 42 396 100,00%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,