Skip to content

Aktieägare

Per den 30 november 2022
  Antal aktieägare Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Sverige 38 752 66,5 60,5 174 674 445 5 735 249 168 939 196
USA 54 17,0 20,1 57 964 699 0 57 964 699
Norge 97 2,5 2,9 8 341 228 0 8 341 228
Finland 256 2,3 2,7 7 717 357 0 7 717 357
Frankrike 16 2,2 2,7 7 664 357 0 7 664 357
Övriga länder 774 9,5 11,2 32 257 213 0 32 257 213
Totalt 39 949 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Källa: Euroclear