Skip to content

Aktieägare

Innehavsstorlek Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 500 3 792 435 1,31% 1,12% 29 945 70,63%
501 - 1 000 3 928 157 1,36% 1,16% 4878 11,51%
1 001 - 5 000 13 567 285 4,70% 3,99% 5800 13,68%
5 001 - 10 000 6 644 779 2,30% 1,95% 888 2,09%
10 001 - 20 000 5 686 220 1,97% 1,67% 391 0,92%
20 001 - 246 050 416 85,25% 87,47% 494 1,17%
Okänd innehavsstorlek 8 950 007 3,10% 2,63% 0 0,00%
Totalt 288 619 299 100,00% 100,00% 42 396 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,