Skip to content

Utdelning och utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av årets resultat efter skatt.

Årsstämman 2024 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,00 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2023, motsvarande totalt 285 342 034 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 11 april 2024. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 16 april 2024.

Varken aktiebolagslagen eller Cloettas bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank eller clearingverksamhet i berörd jurisdiktion kommer utbetalningar till utländska aktieägare ske på samma sätt som till aktieägare i Sverige.