Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period börjar – Q4 2016

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

SEB Nordic Seminar, Köpenhamn 2017

Presentation på SEB Nordic Seminar, Köpenhamn, 11 januari 2017.

Bokslutskommuniké – Q4 2016

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016 onsdagen den 1 februari 2017 klockan 08.00. I samband med bokslutskommunikén håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Carnegie Consumer Seminar

Carnegie Consumer Seminar i Stockholm, 22 februari.

Roadshow Köpenhamn

Roadshow Köpenhamn

Tyst period börjar – Q1 2017

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2017

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016 äger rum tisdagen den 4 april 2017 i Stockholm.

Utdelning

Delårsrapport – Q1 2017

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017 fredagen den 21 april 2017 klockan 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston 25 – 28 April, 2017.

Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

Tyst period börjar – Q2 2017

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q2 2017

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2017 torsdagen den 13 juli 2017 klockan 08.00. I samband med delårsrapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Carnegie Small och Mid Cap Seminarium i Stockholm

Carnegie Small och Mid Cap Seminarium i Stockholm

Tyst period Q3 2017

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q3 2017

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden juli – september 2017 den 25 oktober 2017. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker kommer att hållas samma dag.

Roadshow Stockholm, London, New York

Roadshow Stockholm, London, New York – 13-16 November, 2017

Tyst period – Q4 2017

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.