Skip to content

Ledningsförändring i Cloetta

Giorgio Boggero, VD Cloetta Italien och medlem i koncernledningen, har beslutat sig för att lämna Cloetta för att ägna sig åt andra uppdrag. Han kommer att lämna Cloetta i juni 2016.  Danko Maras, CFO, kommer då att fungera som tillförordnad VD för Cloetta Italien.

“Jag vill tacka Giorgio för hans engagemang och bidrag till Cloetta. Vi önskar honom lycka till i framtiden”, säger David Nuutinen, VD och koncernchef, Cloetta.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 klockan 13.00.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.