Skip to content

Ledningsförändring i Cloetta

Jacqueline Hoogerbrugge, President Operations och medlem i Cloettas koncernledning, har beslutat sig för att lämna Cloetta. Hon kommer att lämna Cloetta före sommaren 2017. En rekryteringsprocess för att finna hennes ersättare har påbörjats.

Jacqueline Hoogerbrugge indikerade redan under sommaren 2016 att hon vill ta nästa steg i sin karriär, men ombads att stanna som stöd för koncernen under interimsperioden. Hon kommer att lämna Cloetta före sommaren 2017.

“Jacqueline Hoogerbrugge har spelat en avgörande roll i Cloettas omvandling. Jag vill därför uttrycka vår uppriktiga tacksamhet och uppskattning för hennes engagemang och utmärkta arbetsinsatser under hennes sju år i bolaget”, säger Danko Maras, tillförordnad VD.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.