Skip to content

Lilian Fossum Biner lämnar Cloettas styrelse

Styrelseledamoten Lilian Fossum Biner har beslutat sig för att utträda ur styrelsen för Cloetta AB. Utträdet sker per den 19 december 2014.
Lilian Fossum Biner sitter bl. a. i styrelsen för ett schweiziskt börsnoterat företag vars bolagsordning, i enlighet med det schweiziska så kallade Minder-initiativet, begränsar antalet styrelseuppdrag en ledamot får ha i andra börsnoterade bolag.
Beslutet att lämna Cloettas styrelse är en följd av de schweiziska reglerna samt antalet styrelseuppdrag som Lillian Fossum Biner innehar i andra börsnoterade bolag.
Cloettas valberedning har informerats om beslutet och meddelat att valberedningen kommer att lämna förslag till styrelsens sammansättning i Cloetta i god tid inför Cloettas årsstämma den 23 april 2015.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2014 klockan 18.00.

Mediakontakt

  • Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations,
  • Telefon 070-190 00 33.