Skip to content

Cloettas varumärken

Varumärken är Cloettas största tillgång. Många av våra varumärken föddes under första halvan av 1900-talet och har en stark lokal förankring. Dessa inkluderar exempelvis Malaco, Cloetta, CandyKing och Läkerol.

En av Cloettas främsta konkurrensfördelar är förmågan att utveckla varumärken och presentera attraktiva nyheter under dessa varumärken. Varumärken inom konfektyr är i hög grad lokala och konsumenter på marknader som är mogna har en hög lojalitet, varför expansion och försäljning till stor del handlar om att utnyttja styrkan i de välkända varumärkena.

Varumärken måste vara moderna och anpassas till marknadens trender samt vara profilmässigt starka för att uppskattas av konsumenten. Såväl innehåll som förpackningar utvecklas ständigt och de nyheter som tas fram ska alltid hålla hög kvalitet. Genom införandet av nya smaker, förpackningar och storlekar av ett varumärke, upprätthålls moderniteten och ändrade behov hos konsumenten tillgodoses.

Cloettas varumärken kommuniceras aktivt via kampanjaktiviteter i butiker, sociala medier, på webben, på TV och radio samt utomhusreklam.