Skip to content

Ny uppdatering om utvecklingen relaterad till COVID-19

Cloetta uppdaterar regelbundet marknaden med relevant information avseende effekterna från COVID-19. Cloetta bekräftar den tidigare kommunicerade risken att kundernas efterfrågan av lösgodis kommer att minska kraftigt.

Vi följer utvecklingen noga, vi värnar om våra medarbetares, kunders och konsumenters hälsa och säkerhet, och fokuserar på åtgärder för att begränsa ytterligare virusspridning i samhället samtidigt som vi strävar efter att mildra eventuella störningar för vår verksamhet. För mer information om vidtagna åtgärder i relation till COVID-19, vänligen se tidigare pressmeddelanden publicerade den 16 mars och den 22 mars 2020.
Kunder
Cloetta bekräftar den tidigare kommunicerade risken att kundernas efterfrågan av lösgodis kommer att minska kraftigt. För att delvis kompensera för den lägre kundefterfrågan vidtas åtgärder som att fylla lösgodishyllorna i butikerna med förpackade märkesvaror samt att använda golvutrymmet till att sälja paketerade lösviktsprodukter. För våra förpackade märkesvaror fortsätter vi att se en negativ påverkan från stängning av försäljningskanaler som underhållning och travel retail, vilket delvis mildras av en ökad kundefterfrågan på förpackade märkesvaror från dagligvaruhandel och e-handel.
Konsumenter
Efterfrågan från konsument är fortfarande mycket volatil och varierar mellan marknaderna. Det finns en allmän förändring i beteendet bland kunder såsom hamstring av vissa produkter, framförallt inom kategorierna godis och choklad. Vi ser också mindre impulsdrivna inköp då det skett ett skifte från försäljningskanaler som närbutiker och bensinstationer till traditionell handel och e-handel. Vidare väljer konsumenterna för närvarande förpackade märkesvaror framför lösviktsgodis.
Medarbetare och produktion
Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset som påverkar marknader där Cloetta har betydande närvaro när det gäller kontor och produktion ser vi en ökad risk för framtida störningar på försörjningskedjan. Frånvaroantalet på våra fabriksanställda har ökat, men den negativa påverkan på produktionsförmågan har mildrats genom att prioritera produktion av förpackade märkesvaror. Med en lägre efterfrågan på lösviktsgodis har Cloetta påbörjat en dialog om permitteringar av butikskonsulenter på vissa marknader samt andra åtgärder för att minska kostnaderna, vilket kommer att påverka ett begränsat antal anställda inom lösviktsverksamheten.
Leverantörer
Även om vi ser en ökad risk har vi fortfarande inte upplevt några väsentliga störningar i leverantörskedjan eller några statliga restriktioner för varuleveranser. Vissa av våra tredjepartsleverantörer har reducerat sina skift och produktion. Detta mildras dock av den lägre efterfrågan på lösviktsgodis.
Information till marknaden
Cloetta avser att uppdatera marknaden regelbundet med relevant information avseende effekterna från COVID-19. Vi kommer inte att ge någon försäljningsuppdatering innan vi publicerar delårsrapporten för Q1 2020 den 24 april.
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.