Skip to content

Offentliggörande av ändrat antal aktier och röster i Cloetta AB (publ)

 
I december 2012 har antalet A-aktier minskat med 1 938 386 aktier och antalet B-aktier har ökat med samma antal, dvs. 1 938 386, varvid antalet röster i bolaget minskat med 17 445 474 röster. Som tidigare offentliggjorts är ändringen av antalet aktier och röster en följd av att AB Malfors Promotor begärt omvandling av A-aktier till B-aktier.
Aktiekapitalet i Cloetta uppgår per den 28 december 2012 till 1 443 096 495 kronor, fördelat på 9 861 614 A-aktier och 278 757 685 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 377 373 825.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2012 klockan 16.00.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, +46 70 190 00 33.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 11 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com