Skip to content

Drivkrafter i omvärlden

Tillväxten inom konfektyrmarknaden är stabil och drivs framförallt av en ökad per kapitakonsumtion samt befolkningstillväxt.

En viktig framgångsfaktor är att kunna lansera produkter inom segment där konsumentefterfrågan finns. Det är viktigt att förse marknaden med innovationer, samt att utveckla och modernisera befintliga produkter för att behålla och få nya konsumenter.

Allt fler enpersonshushåll, tillsammans med ett individualistiskt synsätt hos konsumenterna, gör att behovet ökar av differentierade produkter.

Ökat intresse för hälsa och naturliga råvaror är också viktiga drivkrafter inom produktutvecklingen.

Konfektyr utgör en av de mest impulsdrivna varugrupperna i detaljhandeln och den europeiska konfektyrmarknaden kännetecknas av konsumenters starka lojalitet till lokala varumärken.

Konsumentundersökningar visar att konsumenterna vid köpbesluten i mycket hög omfattning väger in andra aspekter förutom pris, såsom smak, kvalitet och nyfikenhet på nya produkter.

Handeln/kunder

Koncentrationen inom dagligvaruhandeln i de marknader Cloetta är verksamt är mycket hög. Lokal förankring, välkända varumärken och ett kontinuerligt flöde av attraktiva produktnyheter är en viktig förutsättning för att vara en attraktiv leverantör.

Dessutom går utvecklingen mot allt större enheter på bekostnad av mindre butiker. I samband med lågprishandelns expansion har även utvecklingen av butikskedjornas egna märkesvaror (EMV) ökat. Dessa utgör dock en mindre del av konfektyrmarknaden – omkring 10 procent i de marknader där Cloetta är verksamt (Cloettas bedömning baserad på data från Nielsen).

För att möta dagligvaruhandelns EMV är det av vikt för konfektyrföretagen att fokusera på att bygga starka varumärken samt att möta nya trender och konsumentbehov. Produktutveckling, kvalitet, kännedom, kommunikation och synlighet avgör styrkan i ett varumärke och bestämmer konsumenternas lojalitet och preferenser.

Att en hög andel konfektyrinköp är impulsdrivna utgör också en barriär för EMV. Den prispress som finns inom konfektyrmarknaden idag drivs främst av den hårda konkurrensen inom dagligvaruhandeln och av lågpriskedjornas expansion i Europa snarare än dagligvaruhandelns EMV.

Leverantörer

En stor del av Cloettas kostnader härrör till inköp av råmaterial och emballage, men även av inköp av färdigvaror som är utlagd på legotillverkning. Cloettas råmaterial och emballage handlas globalt, regionalt eller lokalt men följer med undantag för socker i större eller mindre utsträckning världsmarknadspriserna på börser världen över. Cloetta använder sig av flertalet leverantörer för de flesta av sina råvaror.